Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm học 2014-2015

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Thời gian

Nội dung thực hiện

Từ 08/12 đến 12/12/2014

- Phòng Đào tạo (PĐT) trình ký quyết định (QĐ) Thành lập Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp cấp Trường năm học 2014 – 2015.

Từ 01/12

đến  21/12/2014

* Sinh viên (SV) Khóa 32 về trước: SV khoa CNTT&TT làm đơn xét tốt nghiệp (theo mẫu đính kèm). Nộp tại thư viện khoa CNTT&TT gồm: đơn xét TN, chương trình chuyển đổi (in từ web khoa) có ghi điểm cụ thể, lưu ý: ghi đúng mã môn đã học, không cần phải nộp bảng điểm.

* SV  khóa 33 về sau:

- Đăng nhập vào hệ thống lấy ý kiến các bên liên quan trực tuyến của Trường (https://oss.ctu.edu.vn) bằng tài khoản SV, chọn vào phân hệ “Lấy ý kiến Chương trình đào tạo” để thực hiện cho ý kiến về chương trình đào tạo (CTĐT) đã học

- SV đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo (https://htql.ctu.edu.vn) chọn phân hệ “Kết quả tốt nghiệp” chọn “Tùy chọn tốt nghiệp”và chọn tiếp “Yêu cầu xét tốt nghiệp”(SV có thể chọn yêu cầu xét tốt nghiệp trong thời gian chờ giảng viên nhập điểm).

- SV học cùng lúc 2 CTĐT nếu muốn học tiếp sau khi tốt nghiệp thì chọn “Xác nhận tiếp tục học chương trình đào tạo thứ 2 sau khi tốt nghiệp”.

17/12/2014

 - PĐT tổng kết, xử lý điểm và xét tốt nghiệp.

Lần 1

Từ 22/12

đến 26/12/2014

 

 

 

Lần 2

Từ 08/01

đến 16/01/2015

 

* SV  Khóa 32 về trước:

- CVHT căn cứ kế hoạch học tập, bảng điểm để xét tốt nghiệp cho SV và lập danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp gửi cho Hội đồng xét tốt nghiệp của đơn vị xét duyệt.

- Đơn vị quản lý ngành (ĐVQLN) gửi danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp và Biên bản xét tốt nghiệp cho PĐT.

* SV  khóa 33 về sau:

- PĐT lập danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp chuyển cho ĐVQLN để công bố (kèm e-file). ĐVQLN phản hồi cho PĐT 02 danh sách trên.

- SV đủ điều kiện tốt nghiệp đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo để chọn không tích lũy các học phần học dư so với CTĐT để nâng điểm tích lũy cuối khóa (nếu cần).

Lần 1

Từ 29/12

đến 07/01/2015

Lần 2

Từ 19/01

đến 28/01/2015

- PĐT phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên kiểm tra các đề nghị của ĐVQLN về các danh sách SV tốt nghiệp.

 

- PĐT lập Quyết định (QĐ) công nhận tốt nghiệp trình Ban Giám hiệu ký và in Giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Lần 1

Từ 08/01

đến 16/01/2015

Lần 2

Từ 29/01

đến 06/02/2015

 

- PĐT công bố QĐ tốt nghiệp trên website, in QĐ tốt nghiệp cá nhân, in bảng điểm toàn khóa và gởi danh sách SV tốt nghiệp đến các đơn vị có liên quan để kiểm tra việc thanh toán ra Trường của sinh viên.

 

- ĐVQLN nhận và phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp cho SV:

   + Lần 1: từ ngày 12/01/2015.

   + Lần 2: từ ngày 02/02/2015.

         Lần 1

Từ 19/01

đến  23/01/2015

Lần 2

Từ 09/02

đến 13/02/2015

 

- ĐVQLN nhận và phát QĐ tốt nghiệp cho sinh viên. SV chưa hoàn thành thanh toán ra Trường phải có xác nhận của đơn vị có liên quan vào Phiếu thanh toán (theo mẫu đính kèm).

Lần 1

Từ 09/3

đến 13/3/2015

Lần 2

Từ 30/3

đến  05/4/2015

 

-  ĐVQLN nhận và phát bảng điểm toàn khóa cho SV.

- PĐT phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên (SV cần xuất trình QĐ tốt nghiệp và CMND hoặc giấy tờ có dán ảnh để nhận bằng). PĐT scan bằng tốt nghiệp và cập nhật danh sách SV tốt nghiệp vào website.

 

Từ 06/4

đến  12/4/2015

- Tổ chức Lễ tốt nghiệp theo lịch của Trường.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker