Thông báo nhận chứng nhận TN, Hk2 2013-2014

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Sinh viên  tốt nghiệp HK2-13-14 nhận chứng nhận tại thư viên khoa

Thời gian: từ 15g00 ngày 24/06/2014

Lưu ý: Khi nhận Đem theo CMND

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker