Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2020

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông thông báo cho sinh viên kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2020, để sinh viên nắm thông tin và thực hiện.

Sinh viên xem thông tin tại đây

Thời khóa biểu các lớp VLVH HK2 2019-2020

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

KHoa Công nghệ Thông tin và TT thông báo thời khóa biểu các lớp VLVH HK2 2019-2020 xem tại đây

Đăng ký dự lễ tốt nghiệp năm 2019

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Theo hiện theo kế hoạch chung của nhà trường, lễ tốt nghiệp của KHoa CNTT&TT sẽ tổ chức vào sáng 20-9-2019. Thân mời các bạn sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp tại đây

Tuyển sinh liên thông và bằng 2 năm 2019

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo liên thông và bằng 2 như sau:

+ Thông báo tuyển sinh liên thông năm 2019

+ Thông báo tuyển sinh bằng đại học thứ 2 năm 2019

 

Thông tin dành cho Công ty tuyển sinh viên thực tập năm 2019

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Thực tập thực tế là một trong những học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo kỹ sư thuộc các ngành: Hệ thống Thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ Thông tin của khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trường Đại học Cần Thơ; nhằm giúp sinh viên có thêm kiến thức thực tế, qua đó củng cố lý thuyết đã học tại nhà trường, kết hợp lý thuyết với thực hành ứng dụng.
Sinh viên Khoa CNTT&TT Trường Đại học Cần Thơ sẽ đi thực tập 8 tuần từ 20.05.2019 – 14.07.2019

Công ty có nhu cầu nhận sinh viên vui lòng điền các thông tin tại đây

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker