Xóa tên sinh viên vì không nộp bằng TN PTTH

Thông báo xóa tên sinh viên chưa nộp bằng tốt nghiệp PTTH

Sinh viên không nộp bằng tốt nghiệp PTTH, nhà Trường sẽ xóa tên. (hạn chót nộp bằng 24-01-2014).

Xem thông tin tại đây

Xóa tên sinh viên vì hết thời gian đào tạo 01-2014

Xem chi tiết tại đây

Xóa tên sinh viên

Xem thông tin chi tiết tại đây

Thông báo cảnh cáo học vụ 6-2013

Xem thông tin tại đây

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker