Thông báo xóa tên sinh viên chưa nộp bằng tốt nghiệp PTTH

Sinh viên không nộp bằng tốt nghiệp PTTH, nhà Trường sẽ xóa tên. (hạn chót nộp bằng 24-01-2014).

Xem thông tin tại đây

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker