Xóa tên sinh viên vì học kém 2 học kỳ liên tiếp

Căn cứ theo qui chế học vụ dành cho sinh viên Cao đẳng, Đại học chính quy và căn cứ theo điều lệ Trường Đại học Cần Thơ. Trường Đại học Cần Thơ xóa tên sinh viên vì có kết quả học tập kém (02 học kỳ liên tiếp)

 

Xem quyết định số 2643 (xóa 04 sinh viên)

Xem quyết định số 2644 (xóa 27 sinh viên)

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker