Xóa tên sinh viên vì học kém 2 học kỳ liên tiếp

Căn cứ theo qui chế học vụ dành cho sinh viên Cao đẳng, Đại học chính quy và căn cứ theo điều lệ Trường Đại học Cần Thơ. Trường Đại học Cần Thơ xóa tên sinh viên vì có kết quả học tập kém (02 học kỳ liên tiếp)

Cảnh báo học vụ (tháng 8/2015)

Các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây phải đăng ký 14tc trở lại và phải cải tiến kết quả học tập.

Xem file chi tiết

Cảnh báo học vụ vì đăng ký dưới 8tc

 

Sinh viên xem chi tiết tại đây

Cảnh báo học vụ đối với sinh viên học kém

Xóa tên sinh viên vì học kém 2 HK liên tiếp

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker