Lịch làm việc từ 09/07/2018 đến 15/07/2018

Posted in Lịch công tác

Ngày

SÁNG

CHIỀU

Trường

Khoa

Trường

Khoa

Thứ Hai

 

09/7

9g30: Tiếp Ông KAKIOKA, nguyên trưởng đại diện JICA Việt Nam

BGH: Ô. Toàn, Ô. Dũng, Ô. Tính

TP: PHTQT, BQLDA, BĐP các lĩnh vực

Tại: Phòng họp 1

 

14g00: Tiếp đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TN NH2017-2018 của Thành đoàn Cần Thơ

BGH-BTVĐU: Ô. Tính, Ô. Bình. TP: BTV ĐTN

Tại: Phòng họp 1

13g30: Tọa đàm “Cơ sở lý luận và thực tiễn trong các hoạt động quốc tế hóa giáo dục tại Việt Nam” (ĐHCT phối hợp ĐH. Kinh tế TPHCM tổ chức)

BGH: Ô. Toàn, Ô. Dũng. TP: Theo thư mời

Tại: Hội trường BGH

 

Thứ Ba

 

10/7

7g30: Dự Hội thảo “Thực trạng Cơ chế tạo Quỹ đất sạch thu hút đầu tư trên địa bàn Thành phố Cần Thơ – Thành tựu và Hạn chế ”

BGH: Bà Hiền. TP: Theo thư mời 
Tại: Trung tâm Học liệu 

9g00: Dự Hội nghị của Ủy ban Hòa Bình Việt Nam

BGH: Ô. Toàn. Tại: 105 A Quán Thánh – Hà Nội

* BGH (Ô. Dũng) và TTQLCL làm việc với đại diện lãnh đạo đơn vị và Tổ Tự đánh giá CTĐT (tại Khoa):

8g00: CTĐT Cơ Điện tử (KCN)

8g45: CTĐT Quản lý đất đai (KMT&TNTN)

9g30: CTĐT Chính trị học (KKHCT)

10g15: CTĐT Kỹ thuật Phần mềm (KCNTT&TT)

10g15: BGH (Ô. Dũng) và TTQLCL làm việc với đại diện lãnh đạo đơn vị và Tổ Tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Phần mềm

TP: Ô. NBHùng, Tổ Tự đánh giá

Tại: Phòng họp 1-KCNTT&TT

13g30: Dự Hội thảo tổng kết Dự án “Đào tạo nâng cao năng lực và nghiên cứu hoàn thiện Quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại TPCT”

BGH:  Ô. Tính. TP: Theo thư mời 
Tại: Trung tâm Học liệu 

13g30: Họp về việc điều chỉnh phân hệ phần mềm xét tốt nghiệp cho SV

TP: PĐT, PCTSV, PTC, PQLKH, TTHL, TTCNPM,

TTTT&QTM

Tại: Phòng họp 2

14g00: Họp thông qua Quy định đào tạo trình độ TS

BGH: Bà Hiền và các thành viên

TP: KSĐH, các đơn vị đào tạo SĐH, PTTPC, PQLKH

Tại: Phòng họp 1

14g00: Họp thông qua Quy định đào tạo trình độ TS

TP: Ô. PNKhang

Tại: Phòng họp 1-NĐH

Thứ Tư

 

11/7

7g30: Rà soát dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHCT, Chương III: Hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục; Chương V: Hoạt động Khoa học và Công nghệ

BGH: Ô. Phương, Ô. Dũng. TP: TTQLCL, PTCCB, PĐT, PQLKH, KSĐH, TTLKĐT, TTCGCN&DV

Tại: Phòng họp 1

8g30: Họp công tác lọc ảo, xét tuyển của Nhóm xét tuyển phía Nam

BGH: Bà Hiền. TP: PĐT     

Tại: Trường ĐHBK TPHCM

9g30: Họp về góp ý Dự thảo Kế hoạch cải tiến chất lượng Trường ĐHCT

BGH: Ô. Dũng. TP: PĐT, KSĐH, TTLKĐT, PTC, PQLKH, PQTTB, PCTSV, PHTQT, PTTPC, PKHTH, PTCCB, ĐTN, TTQLCL.

Tại: Phòng họp 2

 

13g30: Rà soát dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHCT: Chương II: Tổ chức, quản lý và nhân sự; Chương VII: Công chức, viên chức và NLĐ; Chương XI: Quan hệ công tác; Chương XII: Thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm

BGH-CTHĐT: Ô. Toàn, Bà Hiền, Ô.Phương, Ô.Tính

TP: PTCCB, PĐT, PKHTH, PTTPC, TTHPT THSP, TTHL, TTCGCN&DV, NXB, Ô.LTSơn, Ô.ĐTPhương

TP: Phòng họp 1

 

Thứ Năm

 

12/7

7g30: Họp Thường trực Hội đồng Trường ĐHCT

CTHĐT-BGH: Ô. Phương, Ô. Toàn, Bà Hiền

TP: Theo quyết định

Tại: Phòng họp 1

 

13g30: Họp thông qua Quy hoạch 1/500 Khu I

BGH: Tất cả các thành viên

TP: Các phòng ban chức năng, KNN

Tại: Phòng họp 2

 

Thứ Sáu

 

13/7

8g00: Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ ngành Khai thác tri thức từ dữ liệu liên kết với Trường Đại học Nantes

BGH: Ô. Toàn, Bà Hiền và các thành viên

TP: KSĐH, KCNTT&TT, PHTQT

Tại: Phòng họp 3

9g00: Dự Hội thảo Nhu cầu và giải pháp các ứng dụng công nghệ cao cho nông nghiệp ĐBSCL và VN (Do Bộ NN&PTNT phối hợp GTZ tổ chức)

BGH: Ô. Toàn. Tại: Trung tâm Học liệu

10g00: Họp với Cố vấn và Điều phối viên Dự án Hợp tác kỹ thuật – Nhật Bản

BGH: Ô. Tính. TP: Ban QLDA ODA

Tại: VP. Ban QLDA ODA

8g00: Lễ trao bằng bằng tốt nghiệp thạc sĩ ngành Khai thác tri thức từ dữ liệu liên kết với Trường Đại học Nantes (CH Pháp)

TP: BCN Khoa (Ô. HXHiệp) và GVHD (TCĐệ, TM.Thái, ĐTNghị, TQĐịnh, PTCang, PTN.Diễm, TNMThư), TMTân

Tại: Phòng họp 3- NĐH.

                            

13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA

BGH: Ô.Tính. TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp  2

 

 

Thứ Bảy

 

14/7

 

 

 

 

Chủ Nhật

 

15/7

 

 

 

 

Ghi chú:

Khoa:

  • Ngày 29/6-28/7/2018: KCNTT&TT làm việc với đoàn GV và SV Viện KH&CN Daegu Gyeonbuk – Hàn Quốc (KIV).
  • Ngày 02-13/7/2018: KCNTT&TT làm việc với chuyên gia Trường ĐH. Bretagne Occidental – Pháp.

Trường:

  • 10g45 ngày 9/7/2018: Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh thăm American Hangout tại TTHL.
  • Ngày 09-20/7/2018: SV ĐH.Wageningen (Hà Lan) dự Khóa học quốc tế về Quản lý doanh nghiệp nông thôn.
  • Ngày 06-14/7/2018: Dự án WANASEA tổ chức khóa học "Asean Water Platform 2018", tại TT Học liệu.
  • Ngày 09-19/7/2018: KTS làm việc với các chuyên gia ĐH. Douala – Cameroon.
  • Ngày 11/7/2018: Đấu giá tài sản thanh lý của Trường là máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển.
  • Ngày 12-13/7/2018: BGH (Ô. Dũng) và đoàn của Trường đi trao đổi kinh nghiệm về ĐBCL GDĐH, tại TPHCM.
  • Ngày 13-14/7/2018: KKHXH&NV làm việc với các chuyên gia ĐH. Wageningen (Dự án ALEGAMS).
  • Ngày 14-21/7/2018: BGH (Bà Hiền) dự Hội thảo Dự án phát triển thủy sản bền vững, tại ĐH.Yangon Myanmar.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker