Lịch làm việc từ 09/04/2018 đến 15/04/2018

Posted in Lịch công tác

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai

09/4/2018

7g15: Hội ý BGH-Thường trực Đảng ủy

Tại: Phòng khách 1

8g00: Họp giao ban đầu tuần                                

TP: KCNTT&TT (Ô. NHHòa). Tại: Hội trường BGH

9g00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Tại: Phòng khách 1

 

(*) BCĐ dự họp với chi ủy các đơn vị không đào tạo (chi bộ không có chi ủy họp toàn thể đảng viên):

13g30: K. Dự bị Dân tộc (Phòng họp 1)

            K. Sau đại học (Phòng họp 2)

13g50: TT. Chuyển giao CN & DV (Phòng họp 1)

            TT. Công nghệ phần mềm (Phòng họp 2)

14g10: TT. Học liệu (Phòng họp 1)

            TT. Liên kết đào tạo (Phòng họp 2)

14g30: P. Đào tạo (Phòng họp 1)

            VP. Đảng - PCTCT (Phòng họp 2)

14g50: P. Hợp tác quốc tế (Phòng họp 1)

            P.Công tác sinh viên (Phòng họp 2)

15g10: P. Quản lý khoa học (Phòng họp 1)

            P. Kế hoạch Tổng hợp (Phòng họp 2)

15g30: P. Tài vụ (Phòng họp 1)

            P. Quản trị Thiết bị - BQLCT (Phòng họp 2)

15g50: P. Tổ chức cán bộ (Phòng họp 1)

            BM.TN Đất đai- VNCBĐKH (Phòng họp 2) 16g10: BQL ODA Trường (Phòng họp 1)

            Đảng ủy KMT&TNTN (Phòng họp 2)

14g00: Hội ý BLĐ Khoa CNTT&TT     

TP: BLĐ Khoa. Tại: Phòng họp BLĐ

15g30: Họp giao ban Khoa CNTT&TT

TP: Thành viên Hội đồng và các Trợ lý     

Tại: Hội trường 1 – Khoa CNTT&TT

Thứ Ba

10/4/2018

(*) BCĐ dự họp với chi ủy các đơn vị không đào tạo (chi bộ không có chi ủy họp toàn thể đảng viên):

7g30: TT. Ngoại ngữ (Phòng họp 1)

10g00: Tiếp phòng Nhân sự Suntory Pepsico Cần Thơ

BGH: Bà Hiền. TP: KCN, KKT, PCTSV

Tại: Phòng họp 2

13g30: Họp BCH Đảng bộ Trường

Tại: Phòng họp 1

Thứ Tư

11/4/2018

8g00: Họp Ban Điều hành nội bộ Chương trình VLIR mạng lưới Việt Nam

BGH: Ô. Toàn, Ô. Dũng. TP: Theo thư mời

Tại: Hội trường BGH

10g00: Làm việc với Công ty Minh Tú về hợp tác giảng dạy tiếng Nhật

BGH: Ô. Dũng. TP: TTNN,  TTLKĐT, PQTTB, PCTSV (Cô Thảo), Ô. LTSơn

Tại: Phòng họp 1

14g00: Tiếp Đài Truyền hình Vĩnh Long

BGH: Ô. Toàn

Tại: Phòng khách 2

Thứ Năm

12/4/2018

7g30: Báo cáo kết quả tập huấn ngắn hạn tại Nhật bản về Quản lý và Quản trị Đại học (Dự án ODA)

BGH: Bà Hiền, Ô. Tính. TP: PKHTH, PHTQT, PQLKH, TTƯTDN-CN, TTCGCN&DV, TTTVHTSV, BQLDAODA.

Tại: Hội trường 2, lầu 6

9g30: Họp Ban Điều hành chung Chương trình VLIR mạng lưới Việt Nam - Phiên Khai mạc

BGH: Ô. Toàn, Ô. Dũng. TP: Theo thư mời

Tại: Hội trường BGH

15g30: Tiếp Sở NN&PTNT TPHCM về Hội chợ - triển lãm giống & nông nghiệp công nghệ cao TPHCM

BGH: Ô. Dũng. TP: PQLKH, TTCGCN&DV

Tại: Phòng họp 1

Thứ Sáu

13/4/2018

8g00: Tiếp BCN Chương trình VLIR VN Network

BGH: Ô. Toàn

Tại: Phòng khách 1

10g00: Họp với Cố vấn và Điều phối viên Dự án Hợp tác kỹ thuật – Nhật Bản

BGH: Ô. Tính. TP: Ban QLDA ODA

Tại: VP. Ban QLDA ODA

13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA

BGH: Ô.Tính. TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp  2

14g00: Họp Ban Điều hành chung Chương trình VLIR mạng lưới Việt Nam - Phiên Bế mạc

BGH: Ô. Toàn, Ô. Dũng. TP: Theo thư mời

Tại: Hội trường BGH

Thứ Bảy

14/4/2018

 

 

Chủ Nhật

15/4/2018

8g00: Dự Khai mạc sự kiện Ngày hội việc làm công nghệ thông tin 2018

BGH: Bà Hiền.

TP: Theo Thông báo và Thư mời. Tại: Hội trường Rùa

 

 

Ghi chú:

  • Ngày 09-14/4/2018: KTS làm việc với các chuyên gia Trường ĐH. Wageningen – Hà Lan.
  • Ngày 10-17/4/2018: VNC&PTCNSH tiếp nhận 05 SV Trường ĐH. Koen – Thái Lan đến thực tập.
  • Ngày 10/4/2018: TTCNPM làm việc với Trường ĐH. Tiền Giang trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý.
  • Ngày 10-19/4/2018: KMT&TNTN làm việc với chuyên gia JIRCAS – Nhật Bản.
  • Ngày 12/4/2018: BGH (Ô. Dũng) họp về công tác bảo vệ thực vật phía Nam (Bộ NN-PTNT tổ chức), tại Vũng Tàu.
  • Ngày 12-13/4/2018: KNN làm việc với chuyên gia Chương trình học giả Fulbright – Hoa Kỳ.
  • Ngày 15-30/4/2018: BGH (Ô. Dũng) làm việc tại Trường ĐH. Aveire – Bồ Đào Nha (Dự án VETEC).

Ngày 15/4/2018: KCNTT&TT tổ chức sự kiện Ngày hội việc làm công nghệ thông tin 2018.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker