Lịch làm việc từ 26/03/2018 đến 01/04/2018

Posted in Lịch công tác

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai

26/3/2018

7g15: Hội ý BGH-Thường trực Đảng ủy

Tại: Phòng khách 1

8g00: Họp giao ban đầu tuần                                

TP: KCNTT&TT (Ô. TCĐệ). Tại: Hội trường BGH

9g00: Họp BCH Đảng bộ Trường ĐHCT

Tại: Phòng họp 1

10g00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Tại: Phòng khách 1

* Hội nghị toàn thể CCVC-NLĐ đơn vị:

13g30: Khoa Sư phạm; Khoa Luật

15g30: Khoa Khoa học Tự nhiên; Khoa Ngoại ngữ

Tại: Hội trường 4, Lầu 8

14g00: Hội ý BLĐ Khoa CNTT&TT     

TP: BLĐ Khoa. Tại: Phòng họp BLĐ

15g30: Họp giao ban Khoa CNTT&TT

TP: Thành viên Hội đồng và các Trợ lý     

Tại: Hội trường 1 – Khoa CNTT&TT

18g30: Khai mạc Hội diễn văn nghệ truyền thống Trường ĐHCT năm 2018

BGH-TVĐU: Bà Hiền, Ô. Tính. Tại: Hội trường Rùa

Thứ Ba

27/3/2018

* Hội nghị toàn thể CCVC-NLĐ đơn vị:

7g30: Khoa Công nghệ; Khoa Thủy sản

9g30: K.Nông nghiệp &SHƯD; K.Môi trường &TNTN

Tại: Hội trường 4, Lầu 8

11g00: Hội nghị Hiệu trưởng và BTV Đảng ủy

Tại: Phòng khách 1

7g30: Họp rà soát công tác tổ chức Hội trại SV

BGH: Ô. Tính. TP: ĐTN, BTC (TCĐệ), lãnh đạo và BT Đoàn khoa (TMTân), Tổ Bảo vệ, PCTCT.

Tại: Hội trường BGH

9g30: Họp về tổ chức Góc tư vấn học thuật trong SV

BGH: Ô. Tính. TP: TTHL, PĐT, PCTSV, PQTTB, TTTVSV. Tại: Phòng họp 1

* Hội nghị liên tịch lãnh đạo và cấp ủy các đơn vị:

13g30: Khoa Sư phạm (Phòng họp 1)

            Khoa Luật (Phòng họp 2)

14g30: Khoa Khoa học Tự nhiên (Phòng họp 1)

            Khoa Ngoại ngữ (Phòng họp 2)

15g30: Khoa Công nghệ (Phòng họp 1)

            Khoa Thủy sản (Phòng họp 2)

16g30: Khoa Nông nghiệp &SHƯD (Phòng họp 1)

            Khoa Môi trường &TNTN (Phòng họp 2)

 

Thứ Tư

28/3/2018

* Hội nghị cán bộ chủ chốt các đơn vị:

7g30: Khoa Sư phạm

8g30: Khoa Luật

9g30: Khoa Khoa học Tự nhiên

10g30: Khoa Ngoại ngữ

Tại: Hội trường 4, Lầu 8

* Hội nghị cán bộ chủ chốt các đơn vị:

13g30: Khoa Công nghệ.

14g30: Khoa Thủy sản

15g30: Khoa Nông nghiệp &SHƯD

16g30: Khoa Môi trường &TNTN

Tại: Hội trường 4, Lầu 8

14g00: Họp chuẩn bị Gặp gỡ Nhật Bản-Khu vực ĐBSCL

BGH: Ô. Dũng. TP: PHTQT, PCTCT, BQLDA ODA

Tại: Phòng họp 1

17g30: Hội nghị Hiệu trưởng và BTV Đảng ủy

Tại: Phòng khách 1

18g30: Hội diễn văn nghệ truyền thống Trường ĐHCT năm 2018 (Khoa CNTT&TT là đơn vị thi diễn thứ 2)

BGH-TVĐU: Bà Hiền, Ô. Tính. Tại: Hội trường Rùa

Thứ Năm

29/3/2018

* Hội nghị cấp ủy các đơn vị:

7g30: Khoa Sư phạm (Phòng họp 1)

          Khoa Luật (Phòng họp 2)

8g30: Khoa Khoa học Tự nhiên (Phòng họp 1)

          Khoa Ngoại ngữ (Phòng họp 2)

9g30: Khoa Công nghệ (Phòng họp 1)

          Khoa Thủy sản (Phòng họp 2)

10g30: Khoa Nông nghiệp &SHƯD (Phòng họp 1)

           Khoa Môi trường &TNTN (Phòng họp 2)

* Hội nghị toàn thể CCVC-NLĐ các đơn vị:

13g30: Khoa Khoa học Xã hội &NV; Bộ môn GDTC

15g30: Viện NC&PT CNSH; Viện NCPT ĐBSCL

Tại: Hội trường 4, Lầu 8

16g30: Họp HĐ xét tốt nghiệp cho học viên SĐH

BGH: Bà Hiền.

TP: KSĐH, theo Quyết định (Ô. TCĐệ) và thông báo

Tại: Phòng họp 1

17g00: Hội nghị Hiệu trưởng và BTV Đảng ủy

Tại: Phòng khách 1

Thứ Sáu

30/3/2018

* Hội nghị liên tịch lãnh đạo và cấp ủy các đơn vị:

7g30: Khoa Khoa học Xã hội &NV (Phòng họp 1)

          Bộ môn Giáo dục Thể chất (Phòng họp 2)

8g30: Viện NC&PT CNSH (Phòng họp 1)

          Viện NCPT ĐBSCL (Phòng họp 2)

8g00: Làm việc với đoàn khảo sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội về thi hành Luật GD và Luật GDĐH

BGH: Ô. Dũng. TP: KDBDT, KL, PKHTH, PĐT, PCTCT, PCTSV

Tại: Hội trường BGH

* Hội nghị cán bộ chủ chốt các đơn vị:

13g30: Khoa Khoa học Xã hội &NV

14g30: Bộ môn Giáo dục Thể chất

15g30: Viện NC&PT CNSH

16g30: Viện NCPT ĐBSCL

Tại: Hội trường 4, Lầu 8

17g30: Hội nghị Hiệu trưởng và BTV Đảng ủy

Tại: Phòng khách 1

14g00: Tiếp Trường ĐH. KH&KT Cao Hùng

BGH: Ô. Dũng.

TP: HTQT, KCN, KCNTT&TT (               ), KKHTN. Tại: Phòng họp 1

18g30: Tổng kết Hội diễn văn nghệ &Hội thao Trường

BGH-TVĐU: Bà Hiền, Ô. Tính. Tại: Hội trường Rùa

Thứ Bảy

31/3/2018

7g00: Họp Tiểu ban CN & CNTT (Bảo vệ đề cương đề tài NCKH SV 2018)

TP: Thành viên Tiểu ban (TCĐệ, HXHiệp, NBHùng)

Tại: Phòng họp Khoa Công nghệ

* Hội nghị cấp ủy các đơn vị:

7g30: Khoa Khoa học Xã hội &NV (Phòng họp 1)

          Bộ môn Giáo dục Thể chất (Phòng họp 2)

8g30: Viện NC&PT CNSH (Phòng họp 1)

          Viện NCPT ĐBSCL (Phòng họp 2)

 

Chủ Nhật

01/4/2018

 

 

 

Ghi chú:

 • Ngày 26/3-04/4/2018:Triển khai quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cấp trưởng các đơn vị đào tạo của Trường.
 • Ngày 27-30/3/2018: KKT làm việc với chuyên gia Trường ĐH. Wageningen – Hà Lan.
 • 8g00 ngày 27/3/2018: Hội thảo giới thiệu kính hiển vi hãng JEOL-Nhật, tại Hội trường 1 Lầu 5.
 • Ngày 29/3-02/4/2018: Phòng CTSV làm việc với Đoàn của Hội PHENIX – Pháp.
 • Ngày 29/3/2018: YARIV làm việc với chuyên gia của Công ty Yanmar – Nhật Bản.
 • Ngày 30/3/2018: KNN làm việc với chuyên gia Trường ĐH. Queensland – Úc.
 • Ngày 01/4-30/6/2018: KMT&TNTN làm việc với các chuyên gia Trường ĐH. Kỹ thuật Braunchweig – Đức.
 • Ngày 01/4/2018-31/3/2019: KTS tiếp nhận 01 chuyên gia ĐH. Wageningen – Hà Lan đến làm việc.
 • Ngày 01/4-18/6/2018: KCNTT&TT tiếp nhận 01 SV ĐH. Rennes – Pháp đến thực tập.
 • Ngày 01-08/4/2018: KCN làm việc với chuyên gia Trường ĐH. Widya Mandala Surabaya - Indonesia.
 • Ngày 31/3-01/4/2018: ĐTN tổ chức Hội trại chào mừng ngày thành lập Trường và thành lập Đoàn.
 • Ngày 31/3/1966 - 31/3/2018: Kỷ niệm 52 năm ngày thành lập Trường Đại học Cần Thơ.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker