Lịch làm việc từ 12/03/2018 đến 18/03/2018

Posted in Lịch công tác

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai

12/3/2018

7g15: Hội ý BGH-Thường trực Đảng ủy

Tại: Phòng khách 1

8g00: Họp giao ban đầu tuần                                

TP: KCNTT&TT (Ô. TCĐệ). Tại: Hội trường BGH

9g00: Họp triển khai soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHCT

BGH: Tất cả các thành viên

TP: Ban Chỉ đạo và Tổ soạn thảo theo Quyết định

Tại: Hội trường BGH

9g30: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Tại: Phòng khách 1

9g30: Họp xét kỷ luật học viên SĐH vi phạm quy chế

BGH: Ô. Phương. TP: KSĐH, các thành viên theo QĐ

Tại: Phòng họp 1

13g30: Họp với Cố vấn Dự án Hợp tác kỹ thuật về đánh giá CTĐT theo AUN 

BGH: Ô. Phương. TP: Ban QLDA ODA

Tại: Phòng khách 1

14g00: Tiếp Công ty VAIO - Nhật Bản

BGH: Ô. Dũng. TP: PHTQT, theo thư mời

Tại: Phòng họp 1

14g00: Hội ý BLĐ Khoa CNTT&TT     

TP: BLĐ Khoa. Tại: Phòng họp BLĐ

15g00: Làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

BGH-TTĐU: Ô. Toàn, Bà Hiền

TP: PTCCB, PKHTH

Tại: Phòng họp 2

15g30: Họp giao ban Khoa CNTT&TT

TP: Thành viên Hội đồng và các Trợ lý     

Tại: Hội trường 1 – Khoa CNTT&TT

Thứ Ba

13/3/2018

7g30: Họp BCĐ, BTC Tháng Thanh niên năm 2018

BGH: Ô. Tính. TP: BCĐ, BTC theo Quyết định

Tại: Hội trường BGH

8g30: Làm việc với Lãnh đạo Nông trường Cờ Đỏ

BGH: Ô. Toàn. TP: PKHTH, PQTTB, PQLKH, BM.CN (Ô. Khoa)

Tại: Nông trường Cờ Đỏ

13g30: Tiếp đoàn giảng viên ĐH. Groningen-Hà Lan

BGH: Ô. Tính. TP: KL, PHTQT

Tại: Phòng họp 1

 

Thứ Tư

14/3/2018

7g30: Họp Thường trực Hội đồng KH&ĐT Trường

BGH: Ô.Toàn, Ô.Phương, Ô.Dũng. TP: Theo thư mời

Tại: Phòng họp 1

9g00: Họp xét hồ sơ cao học KCNTT&TT

TP: TQĐịnh, TMTân

Tại: Khoa SĐH

10g00: Tiếp Công ty CP Bê Tông 620 Châu Thới

BGH: Ô. Dũng. TP: PQLKH, TTCGCN&DV, PTNCS

Tại: Phòng họp 2 

10g00:Họp BCH Đoàn khoa, VP Đoàn khoa

TP: TM.Tân

Tại: VP đoàn Khoa

15g00: Tiếp đoàn Tổng lãnh sự Canada tại TPHCM

BGH: Ô.Phương. TP: PHTQT, VBĐKH, KMT&TNTN

Tại: Phòng họp 1

18g30: Họp BCH Đoàn khoa mở rộng, triển khai công tác cắm trại và các công tác tháng thanh niên.

TP: BCH Đoàn Khoa

Tại: Hội trường 2-KCNTT&TT

Thứ Năm

15/3/2018

7g30: Họp bàn về những thiết bị sẽ đầu tư cho phòng thí nghiệm Sinh học phân tử thuộc VNC&PTCNSH

BGH: Ô. Tính

TP: Lãnh đạo VCNSH, phụ trách PTN, KKHTN

Tại: Phòng họp 2

13g30Họp với GS. Takagi về tiến độ mở ngành đào tạo trong Dự án Hợp tác kỹ thuật-Nhật Bản

BGH:Ô.Phương. TP: BQLDAODA

Tại:Phòng khách 1

14g00: Họp giao ban quý với Công an về công tác SV

TP: ĐTN, PCTSV, PTCCB, PCTCT, PHTQT, TTTTQTM

Tại: Phòng họp 1

Thứ Sáu

16/3/2018

7g30: Làm việc với Trường ĐH. Kiên Giang để trao đổi kinh nghiệm về đào tạo, công tác SV, ĐBCL&KT

BGH: Bà Hiền. TP: PĐT, PCTSV, TTĐBCL&KT

Tại: Phòng họp 2

10g00: Tiếp đoàn Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp để bàn về liên kết đào tạo đại học hệ VLVH

BGH: Bà Hiền. TP: TTLKĐT

Tại: Phòng họp 1

10g00: Họp với Cố vấn và Điều phối viên Dự án Hợp tác kỹ thuật – Nhật Bản

BGH: Ô. Tính. TP: Ban QLDA ODA 

Tại: VP. Ban QLDA ODA

13g30: Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường để triển khai quy trình bổ nhiệm lại các Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2017-2022

BGH-ĐU: Tất cả các thành viên.

TP: Theo thông báo.

Tại: Hội trường Rùa     

15g30: Họp liên tịch Đảng ủy-Ban Giám hiệu Trường

Tại: Hội trường BGH

16g00: Họp Hội đồng Trường để thông qua danh sách nhân sự Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2017-2022

Tại: Hội trường BGH

Thứ Bảy

17/3/2018

8g00: Tổng rà soát vệ sinh, môi trường chuẩn bị cho Ngày Hội “Tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp 2018”

BGH: Ô. Tính. TP: PQTTB, PCTCT, PTCCB, Tổ BV

Tại: Phòng họp 1
10g00: Làm việc với Lãnh đạo UBND TX Vĩnh Châu

BGH: Ô. Toàn, Ô. Dũng. TP: PQTTB

Tại: VP.UBND TX Vĩnh Châu

 

Chủ Nhật

18/3/2018

Ngày Hội “Tư vấn tuyển sinhhướng nghiệp 2018

do ĐHCT & Báo Tuổi Trẻ tổ chức, tại Khu II

 

Ghi chú:

  • Ngày 12-15/3/2018: KPTNT tiếp đoàn SV Hoa Kỳ, Chương trình World Learning – SIT Study Abroad.
  • Ngày 12-16/3/2018: KNN&SHƯD Hội thảo “Sinh thái nông nghiệp trong BVTV” (CIRAD tài trợ).
  • Ngày 12-14/3/2018: KNN tiếp Đoàn GS và học viên Trường ĐH. Phranakhon – Thái Lan.
  • Ngày 12-17/3/2018: KL làm việc với các chuyên gia Trường ĐH. Groningen – Hà Lan.
  • Ngày 13-16/3/2018: KNN&SHƯD làm việc với chuyên gia JIRCAS – Nhật Bản.
  • Ngày 14-16/3/2018: BGH (Ô. Toàn, Ô. Dũng), đoàn CB Trường và ĐH. Wonkwang làm việc tại tỉnh Kon Tum.
  • Ngày 14-17/3/2018: VNCPTĐBSCL làm việc với các chuyên gia Tổ chức OXFAM .
  • Ngày 18/3-18/6/2018: KTS tiếp nhận 03 SV Trường ĐH Malaysia Terengganu đến thực tập.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker