Lịch làm việc từ 22/01/2018 đến 28/01/2018

Posted in Lịch công tác

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai

22/01/2018

7g15: Hội ý BGH-Thường trực Đảng ủy

Tại: Phòng khách 1

8g00: Họp giao ban đầu tuần                                

TP: KCNTT&TT (Ô. TCĐệ). Tại: Hội trường BGH

9g00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Tại: Phòng khách 1

8g00: Dự Hội thảo đào tạo tiến sĩ và Lễ đón nhận chứng nhận AUN, Trường ĐH.Bách Khoa TPHCM

BGH: Ô. Phương.

TP: Theo Thư mời (Ô. NBHùng)

Tại: ĐH.Bách Khoa TPHCM

14g00: Dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Khoa Khoa học Tự nhiên

BGH-TVĐU: Ô. Dũng. Tại: Hội trường 4, Lầu 8

14g00: Dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Chi bộ Khoa Dự bị Dân tộc

TVĐU: Ô. Linh. Tại: Phòng họp 1

13g30: Hội ý BLĐ Khoa CNTT&TT     

TP: BLĐ Khoa. Tại: Phòng họp BLĐ

14g15: Họp đảng ủy Khoa

TP: Đảng ủy viên. Tại: Phòng họp BLĐ

15g30: Họp giao ban Khoa CNTT&TT

TP: Thành viên Hội đồng và các Trợ lý     

Tại: Hội trường 1 – Khoa CNTT&TT

Thứ Ba

23/01/2018

7g30: Hội nghị đánh giá sử dụng ngân sách 2017 và phân giao kinh phí 2018

BGH-TVĐU: Tất cả các thành viên      

TP: Các đơn vị có sử dụng ngân sách Trường (Ô. TCĐệ)

Tại: Hội trường 1, Lầu 5

8g00: Dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Khoa Khoa học Chính trị

BGH-TVĐU: Ô. Dũng.  Tại: Hội trường 4, Lầu 8

13g30: Dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Chi bộ Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ

BGH-TVĐU: Ô. Toàn. Tại: Phòng họp 1

14g00: Dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Khoa Môi trường & TNTN

BGH-TVĐU: Ô. Phương. Tại: Khoa MT&TNTN

14g00: Dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đảng bộ Khoa Luật

BGH-TVĐU: Ô. Dũng. Tại: Hội trường 4, Lầu 8

Thứ Tư

24/01/2018

8g00: Dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Trung tâm Công nghệ Phần mềm

BGH-TVĐU: Bà Hiền. Tại: Hội trường 4, Lầu 8

8g00: Dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ

BGH-TVĐU: Ô. Dũng. Tại: Phòng họp 1

14g00: Dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

BGH-TVĐU: Bà Hiền.

TP: Tất cả đảng viên K.CNTT&TT và theo Thư mời

Tại: Hội trường 4, Lầu 8

14g00: Dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ Chi bộ P. Đào tạo

BGH-TVĐU: Ô. Toàn. Tại: Phòng họp 1

14g00: Tiếp Trường Đại học Groningen, Hà Lan

BGH:  Ô. Dũng. TP: PHTQT, và theo thư mời

Tại: Phòng họp 1

Thứ Năm

25/01/2018

7g30: Dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Chi bộ Khoa Sau Đại học

BGH-TVĐU: Ô. Phương. Tại: Phòng họp 1

14g00: Dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

BGH-TVĐU: Ô. Dũng. Tại: Hội trường 4, Lầu 8

16g30: Tiếp đoàn  Bà Beatrice Maser Mallor, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam

BGH: Ô. Toàn. TP: PHTQT, theo thơ mời

Tại: Phòng họp 2

Thứ Sáu

26/01/2018

7g30: Dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Khoa Thủy sản

TVĐU: Ô. Linh. Tại: Hội trường 4, Lầu 8

8g00: Dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ Chi bộ P. Tài vụ

BGH-TVĐU: Ô. Toàn. Tại: Phòng họp 1

13g30: Dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Khoa Nông nghiệp & SHƯD

BGH-TVĐU: Bà Hiền. Tại: Hội trường 4, Lầu 8

13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA

BGH: Ô.Tính. TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp 2

14g00: Dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ Chi bộ PTCCB

TVĐU: Ô. Hùng. Tại: Phòng họp 1

15g30: Tiếp Cô Kathy về dự án Build-IT

BGH:  Ô. Toàn. TP: PHTQT, và theo thư mời

Tại: Phòng khách 1

Thứ Bảy

27/01/2018

9g00: Khai giảng các lớp đại học hệ VLVH năm 2017 tại Trường CĐCĐ Đồng Tháp

BGH: Ô. Toàn. TP:KKT, KL, KNN&SHƯD,TTLKĐT

Tại: Hội trường Trường CĐCĐ Đồng Tháp

 

Chủ Nhật

28/01/2018

 

 

 

Ghi chú:

  • Ngày 21-23/01/2018: KPTNT làm việc với chuyên gia Trường Đại học Waterloo – Canada.
  • Ngày 21-28/01/2018: Ban QLDA ODA làm việc với các chuyên gia Trường ĐH. Nagasaki – Nhật Bản.
  • Ngày 22-26/01/2018: KTS làm việc với các chuyên gia Tây Ban Nhà thuộc Dự án CONSEA.
  • Ngày 23-24/01/2018: VNCBĐKH tiếp Cty Murata Electronics VN; tiếp CB và SV ĐH. Johns Hopkins – Hoa Kỳ.
  • 8g30 ngày 24/01/2018: Giới thiệu học bổng VEF2 tại Hội trường 1, Lầu 5 Nhà Điều hành.
  • Ngày 24-26/01/2018: VNCBĐKH Hội thảo về chiến lược truyền thông và quảng bá kế hoạch ĐBSCL.
  • Ngày 26/01-31/12/2018: KNN&SHƯD tiếp nhận 01 chuyên gia Tổ chức ACIAR – Úc đến làm việc.
  • Ngày 26/01-26/7/2018: KCN tiếp nhận 03 sinh viên Hà Lan đến học tập, trao đổi kinh nghiệm.
  • Ngày 26-28/01/2018: Đoàn sinh viên Đại học Loyola - Hoa Kỳ tham gia Học phần nhiệt đới.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker