Lịch làm việc từ 06/02/2017 đến 12/02/2017

Posted in Lịch công tác

 

 

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai

06/02/2017

7g15: Hội ý BGH-Thường trực Đảng ủy

Tại: Phòng khách 1

8g00: Họp giao ban đầu tuần

TP: K.CNTT&TT (Ô. TCĐệ)

Tại: Hội trường BGH    

9g00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Tại: Phòng khách 1

15g00: Họp với Cố vấn và Điều phối viên Dự án Hợp tác kỹ thuật – Nhật Bản về phát triển và kiểm định chương trình đào tạo

BGH: Ô. Phương. TP: Ban QLDA ODA 

Tại: Phòng khách 1

14g00: Hội ý BLĐ Khoa CNTT&TT     

TP: BLĐ Khoa. Tại: Phòng họp BLĐ

15g00: Đoàn Trường thảo luận và định hướng các hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2017

TP: BTV Đoàn trường, Bí thư các đoàn Khoa (TMTân)

Tại: Hội trường VP đoàn Trường

15g30: Họp giao ban Khoa CNTT&TT

TP: Thành viên Hội đồng và các Trợ lý     

Tại: Hội trường 1 – Khoa CNTT&TT

Thứ Ba

07/02/2017

7g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA

BGH: Ô.Tính. TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp 2

9g00: Làm việc với Đoàn Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT

BGH-TVĐU: Tất cả các thành viên

Tại: Hội trường BGH

 

Thứ Tư

08/02/2017

10g00: Trao đổi hợp tác và thảo luận giữa Khoa và NII

TP: BCN Khoa, các Trưởng BM

Tại: HT1 – KCNTT&TT

10g30: Seminar giới thiệu cơ hội học tập tại NII (Sokendai) cho sinh viên và học viên cao học

TP: Sinh viên năm 3,4 và học viên cao học

Tại: HT1 – KCNTT&TT

13g30: Họp thông qua kết quả thẩm định hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT năm 2017

BGH: Bà Hiền, Ô. Tính

TP: Hội đồng và Tổ Thư ký HĐ xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT (theo Quyết định)

Tại: Phòng họp 1

14g00: Làm việc với GS Henri Angelino- Viện CNTT Tokyo (dự kiến)

TP: LVDũng, LVLâm, TCĐệ

Tại: Phòng họp BLĐ Khoa CNTT&TT

Thứ Năm

09/02/2017

09g00: Seminar cho giảng viên về chủ đề nghiên cứu của NII

TP: Giảng viên không bận công tác

Tại: HT1 – KCNTT&TT

 

Thứ Sáu 10/02/2017

10g00: Làm việc với Công ty Holcim

BGH: Ô. Tính

TP: ĐTN, PCTSV, PCTCT, KCN

Tại: Phòng khách 1

 

Thứ Bảy 11/02/2017

 

 

Chủ Nhật

12/02/2017

 

 

 

Ghi chú

  • Ngày 01-13/02/2017: KNN&SHỨD làm việc với 03 chuyên gia của tổ chức ACIAR – Úc.
  • Ngày 01/02-15/5/2017: KMT&TNTN tiếp nhận 01 NCS ĐH. École Normale Superieure –Pháp đến thực tập.
  • Ngày 07/02-07/8/2017: Khoa Công nghệ tiếp nhận 04 SV Hà Lan đến thực tập về quản lý xây dựng.
  • Ngày 07-18/02/2017: BGH (Ô. Toàn, Ô. Dũng) đi dự International Visitor Leadership Program, tại Hoa Kỳ.
  • Ngày 07-09/02/2017: KCNTT&TT làm việc với chuyên gia Viện CNTT Tokyo – Nhật Bản.
  • Ngày 12-24/02/2017: BQLDA,  BĐP Dự án ODA làm việc với các chuyên gia Tư vấn Nhật Bản (lịch riêng).

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker