Lịch làm việc từ 22/08/2016 đến 28/08/2016

Posted in Lịch công tác

 

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai

22/8/2016

7g15: Hội ý BGH-Thường trực Đảng ủy

Tại: Phòng khách 1

8g00: Họp giao ban đầu tuần

TP: Ô. TCĐệ

Tại: Hội trường BGH

8g30: Đưa đoàn Bộ Giáo dục Đài Loan đến làm việc với Sở GD&ĐT Cần Thơ  

BGH: Ô. Dũng. Tại: VP. Sở GD&ĐT Cần Thơ  

9g00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Tại: Phòng khách 1

10g00: Họp với SV đi học tập ngắn hạn ở Thái Lan

TP: TCĐệ, NHHòa, 10SV

Tại: HT1-Khoa CNTT&TT

10g20: Tiếp đoàn Bộ Giáo dục Đài Loan

BGH: Ô. Toàn, Ô. Dũng

TP: TTHPTTHSP, PHTQT, VC đoàn công tác tại Đài Loan (tháng 7/2016). Tại: Hội trường BGH

13g30: Họp với các chuyên gia Đại học Wageningen, Hà Lan v/v đánh giá giữa kỳ Dự án Nutrious Ponds

BGH: Ô. Phương

Tại: VP. Khoa Thủy sản

13g30: Họp về Chương trình Bảy Núi – An Giang

BGH: Ô. Dũng

Tại: tỉnh An Giang

14g00: Hội ý BLĐ Khoa CNTT&TT

TP: BLĐ Khoa                

Tại: Phòng họp BLĐ

15g00: Họp với Cố vấn và Điều phối viên Dự án Hợp tác kỹ thuật – Nhật Bản

BGH: Ô.Tính. TP: Ban QLDA ODA 

Tại: Phòng khách 1

15g30: Họp giao ban Khoa CNTT&TT

TP: Thành viên Hội đồng và các Trợ lý

Tại: Hội trường 1 – Khoa CNTT&TT

Thứ Ba

23/8/2016

7g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA

BGH: Ô.Tính. TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp 2

7g30: Họp BTC cuộc thi Wilmar CLV Awards 2016

BGH: Bà Hiền. TP: Đại diện các khoa, viện, ĐTN, PCTCT, PCTSV, PĐT, TTTT-QTM, PQTTB

Tại: Phòng họp 1

8g00: Góp ý Dự án nông nghiệp đô thị, TX Hà Tiên

BGH: Ô. Dũng. TP: PQLKH và theo thư mời

Tại: Phòng họp 3

9g00: Góp ý đề cương chi tiết học phần kỹ năng mềm

BGH: Bà Hiền. TP: PĐT, PCTSV, ĐTN, nhóm VC viết đề cương. Tại: Phòng họp 1

13g30: Họp Đảng ủy Trường ĐHCT về công tác quy hoạch CBQL giai đoạn 2017-2022

Tại: Hội trường BGH

15g00: Họp bàn về quản lý các phòng TH-TN

TP: Ô.Đệ, Ô.Hòa, Ô. Hùng, lãnh đạo BM, Trưởng phòng TN-TH, Các trợ lý Phòng TH-TH,  Bà Chung, Ô. Tân, Ô.NTTuấn.  

Tại: HT1-Khoa CNTT&TT

Thứ Tư

24/8/2016

7g30: Họp thông qua quy trình công tác của Trung tâm Liên kết Đào tạo

BGH: Ô. Toàn

TP: Tổ Thẩm định quy trình công tác

Tại: Phòng họp 1

13g30: Họp về hoạt động của Công ty TNHH MTV Khoa học Công nghệ Trường ĐHCT

BGH-TVĐU: Ô. Toàn, Ô. Hùng

TP: PTV, PKHTH, PTCCB, TTCGND&DV, KL (Bà Châu), BQLDA Nhà ở, đất ở CB-GV ĐHCT (Ô.Linh) TTĐT-TH (Ô. NHVân, Ô. TCĐệ)

Tại: Phòng họp 1

13g30: Họp bàn về chức năng của phần mềm Quản lý công tác thi tại Trung tâm Đánh giá Năng lực NN
BGH: Ô. Phương. 
TP:  TTĐT-TH (             ), TTĐGNLNN,  TTTT&QTM

Tại: Phòng họp 2

Thứ Năm

25/8/2016

8g00: Dự Hội thảo, tập huấn công tác đảm bảo ANTT trong trường học và công tác HSSV

BGH: Bà Hiền. TP: PCTSV

Tại: Trường ĐH. Nha Trang

8g00: Tiếp đoàn công tác của Viện NC Quản lý Kinh tế TW về cải cách thể chế trong ngành lúa gạo

BGH: Ô. Phương.  TP: KKT, VNCPTĐBSCL, KL, KNN&SHƯD, KPTNT, PQLKH

Tại:  Phòng họp 2

13g30: Dự họp thông qua Dự án Nông nghiệp Đô thị tại thị xã Hà Tiên

BGH: Ô. Toàn, Ô. Dũng

TP: Theo thông báo

Tại: Hội trường Thị xã ủy Hà Tiên, Kiên Giang

14g00: Họp về việc đề xuất KHCN Cà Mau

TP: Ô. HXHiệp, lãnh đạo bộ môn, TMTân

Tại: HT1 – Khoa CNTT&TT

Thứ Sáu 26/8/2016

7g30: Dự Hội thảo Khởi động dự án Tây Nam Bộ về công nghệ Plasma lạnh xử lý nước

BGH: Ô. Dũng. Tại: Khoa Công nghệ

7g30: Họp Ban Điều phối và các thành viên thuộc lĩnh vực Môi trường - Dự án ODA

BGH: Bà Hiền.  TP: VC tham gia viết concept notes cho 12 chương trình nghiên cứu lĩnh vực Môi trường

Tại: Hội trường BGH

8g00: Lễ tổng kết NH 2015-2016 hệ Dự bị đại học

BGH: Ô. Toàn, Ô. Xê. TP: Theo thư mời

Tại: Hội trường Lớn

13g30: Hội nghị Liên kết giáo dục Quốc phòng-an ninh

BGH: Ô. Toàn và các thành viên

TP: TTGDQP, PĐT, PKHTH, PCTSV, PCTCT, Trường THPTTHSP và thư mời

Tại: Hội trường BGH

Thứ Bảy 27/8/2016

 

 

Chủ Nhật

28/8/2016

 

 

 

Ghi chú

  • Ngày 23/8-24/9/2016: Khoa MT&TNTN làm việc với các chuyên gia JIRCAS – Nhật Bản.
  • Ngày 26/8/2016: Đoàn Tổng lãnh sự quán Úc tại TP. HCM đến tham quan Trường.
  • 8g00 ngày 26/8/2016: Sinh hoạt CB coi thi tuyển sinh đào tạo trình độ ThS năm 2016 đợt 2, tại Nhà học D1.
  • Ngày 27-28/8/2016: Thi Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2016, đợt 2.
  • Ngày 28/8-02/9/2016: Ban QLDA ODA, KTS  làm việc với các GS Nhật Bản lĩnh vực Thủy sản.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker