Lịch làm việc tuần từ 21/09/2015 đến 27/09/2015

Posted in Lịch công tác

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai

21/9/2015

7g15: Hội ý BGH-Thường trực Đảng ủy

TP: Ô. NVLinh

Tại: Phòng khách 1 BGH – Nhà Điều hành

8g00: Họp giao ban đầu tuần

TP: Ô. TCĐệ, NVLinh

Tại: Hội trường BGH – Nhà Điều hành

8g30: Dự Lễ khai giảng năm học của ĐH. An Giang

BGH: Ô. Xê. Tại: Giảng đường – ĐH. An Giang

8g30: Tiếp đoàn các phòng ban Trường ĐH. Khoa học Xã hội & NV Hà Nội trao đổi kinh nghiệm quản lý

TP: PKHTH, PĐT, PQLKH, PHTQT, PQTTB, KSĐH, PCTSV, PTCCB, PTV, TTTT&QTM, TTHL

Tại: Phòng họp 1 BGH

9g00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

TP: Ô. NVLinh

Tại: Phòng khách 1 BGH – Nhà Điều hành

9g30: Dự Hội nghị CCVC Trung tâm Ngoại ngữ

BGH: Ô. Toàn. Tại: Văn phòng TTNN - Khu I

10g00: : Dự Hội nghị CCVC Phòng Hợp tác quốc tế

BGH: Ô. Dũng

Tại: Phòng họp 2 BGH

13g30: Dự Lễ Tốt nghiệp của SV Khoa Luật

BGH: Ô. Xê. Tại: Hội trường Lớn

13g30: : Dự Hội nghị CCVC Khoa KHTN

BGH: Ô. Tính. TP: CĐ, PĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PKHTH. Tại: Hội trường Khoa

13g30: : Dự Hội nghị CCVC Khoa NN&SHƯD

BGH: Ô. Phương. TP: CĐ, PĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PKHTH. Tại: Hội trường Khoa

13g30: Tiếp Gs. Mitsuru Osaki, ĐH Hokkaido

BGH: Ô. Dũng. TP: PHTQT, KNN&SHƯD, KTS, KMT&TNTN. Tại: Phòng họp 1 BGH

14g00: Tiếp PGS. TS. Pornthap Thanonkeo, Trưởng Khoa Công nghệ, ĐH. Khon Kaen-Thái Lan

BGH: Ô. Toàn. TP: VNC&PT CNSH

Tại: Phòng khách 2 BGH

15g00: Họp đoàn đi công tác Nhật Bản và Hàn Quốc

BGH: Ô. Dũng. TP: Các cá nhân tham gia đoàn

Tại: Phòng họp 1 BGH

 15g30: Dự Hội nghị CCVC Viện NC&PTCNSH

BGH: Ô. Toàn. TP: CĐ, PĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT. Tại:  Phòng 106, Nhà 3 tầng (cổng C)

Thứ Ba

22/9/2015

7g30: Dự Hội nghị CCVC Viện NCPT ĐBSCL

BGH: Ô. Toàn. TP: CĐ, PĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PKHTH. Tại: Hội trường VNCPT ĐBSCL

8g00: Dự Hội nghị CCVC Phòng Quản lý Khoa học

BGH: Ô. Dũng. Tại: Phòng họp 2 BGH

8g00: Dự Lễ Tốt nghiệp của SV Khoa KHXH&NV

BGH: Ô. Tính. Tại: Hội trường Lớn

8g00: Dự Hội nghị CCVC Khoa Sau Đại học

BGH: Ô. Phương. Tại: Phòng họp Khoa SĐH

13g30: Dự Hội nghị CCVC Khoa Công nghệ

BGH: Bà Hiền. TP: CĐ, PĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PKHTH. Tại: Hội trường Khoa CN

14g00: Dự Lễ Tốt nghiệp của SV Khoa Kinh tế

BGH: Ô. Xê. Tại: Hội trường Lớn

14g00: Dự Hội nghị CCVC Bộ môn GDTC

BGH: Ô. Tính. TP: CĐ, PĐT, PQLKH, PQTTB Tại: Văn phòng Bộ môn

15g00: : Dự Hội nghị CCVC TT. Dịch vụ &CGCN

BGH: Ô. Toàn. TP: CĐ, PTV

Tại: Phòng họp 3 BGH (Lầu 2)

15g00: : Dự Hội nghị CCVC Nhà Xuất bản ĐHCT

BGH: Ô. Phương. Tại: Văn phòng NXB – Khu I

16g00: Khánh thành Trung tâm Hàn ngữ
BGH: Ô.Toàn, Ô.Dũng, Ô.Tính. TP: Theo thư mời
Tại: Văn phòng Trung tâm Hàn ngữ (Lầu 5)

Thứ Tư

23/9/2015

7g30: Dự Hội nghị CCVC Khoa Kinh tế

BGH: Ô. Xê. TP: CĐ, PĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PKHTH. Tại: Hội trường Khoa Kinh tế

8g00: Dự Lễ Tốt nghiệp của SV Khoa Thủy sản

BGH: Ô. Tính Tại: Hội trường Lớn

14g00: Dự Lễ Tốt nghiệp của SV VNCPT ĐBSCL

BGH: Ô. Phương. Tại: Hội trường Lớn

Thứ Năm

24/9/2015

8g00: Dự Lễ Tốt nghiệp của SV Viện NC&PT CNSH

BGH: Ô. Xê. Tại: Hội trường Lớn

13g30: Dự Hội nghị CCVC Trung tâm CNPM

BGH: Ô. Xê. TP: CĐ, PĐT, TTDV&CGCN, PTV

TP: Ô. ĐHMinh

Tại: Hội trường 2 - KCNTT&TT

14g00: Dự Hội nghị CCVC Khoa Dự bị Dân tộc

BGH: Ô. Tính. TP: CĐ, PĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PKHTH. Tại: Phòng họp KDBDT

Thứ Sáu 25/9/2015

7g30: Dự Hội thảo “Môi trường, tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu ở ĐBSCL – Lần 2“

BGH: Ô. Xê. Tại: Hội trường Khoa MT&TNTN

8g00: Tiếp đoàn Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

TP: PKHTH (Ô. Hiếu, Bà Tuyết), PTCCB, PQLKH, PCTCT, PQTTB. Tại: Phòng họp 1 BGH

8g30: Dự Hội nghị CCVC Khoa Phát triển nông thôn

BGH: Ô. Tính. TP: CĐ, PĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PKHTH. Tại: Phòng họp Khoa PTNT

13g30: Dự Hội nghị CCVC Khoa Thủy sản

BGH: Ô. Tính. TP: CĐ, PĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PKHTH. Tại: Hội trường Khoa Thủy sản

14g00: Dự Lễ Tốt nghiệp của SV Khoa Công nghệ

BGH: Ô. Xê. Tại: Hội trường Lớn

15g00: Tiếp Hiệp hội Kế toán Công chứng Úc -CPA

BGH: Ô. Xê. TP: PHTQT, KKT

Tại: Phòng khách 1 BGH

18g00: Công đoàn Khoa tổ chức Trung thu cho các cháu

Tại: Sảnh Khoa CNTT&TT

Thứ Bảy 26/9/2015

8g30: Dự Lễ Tốt nghiệp của SV Khoa CNTT&TT

BGH: Bà Hiền.

TP: SV tốt nghiệp, phụ huynh, đại diện SV, ban tổ chức (thực hiện theo phân công trong kế hoạch đã gởi CCVC) và tất cả CBGD không bận dạy

Tại: Hội trường Lớn

10g00: Làm việc với Công ty Holcim để đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, bàn hợp tác sắp tới

BGH: Ô. Dũng. TP: Đoàn TNCSHCM, PQLKH, PCTSV, PCTCT, KMT&TNTN, KCN

Tại: Phòng họp 1 BGH

14g00: Dự Lễ Tốt nghiệp của SV Khoa KHTN

BGH: Ô. Xê. Tại: Hội trường Lớn

Chủ Nhật

27/9/2015

 

 

Ghi chú:

 • Ngày 20-23/9/2015: PHTQT, KNN&SHƯD, KTS, KMT&TNTN làm việc với ĐH Hokkaido - Nhật Bản.
 • Ngày 21/9-02/10/2015: PHTQT làm việc với đoàn IHP-SIT. 
 • Ngày 21/9-04/10/2015: Viện NCBĐKH làm việc với Tổ chức HELVETTAS Swiss Cooperation – Nepal.
 • Ngày 21/9-31/12/2015: Khoa TS làm việc với chuyên gia VIDATEC – Đan Mạch.
 • Ngày 22/9-04/10/2015: Viện NC&PTCNSH làm việc với chuyên gia ĐH. Michigan State – Hoa Kỳ. 
 • Ngày 22-23/9/2015: PHTQT làm việc với ĐH. Quốc gia Gyeongsang - Hàn Quốc.
 • Ngày 23-25/9/2015: Đoàn Đại biểu của Trường dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ.
 • Ngày 24/9/2015: Khoa TS làm việc với các chuyên gia thuộc tổ chức USAID.
 • Ngày 25/9-25/10/2015: Khoa TS tiếp nhận 1 thực tập sinh trường  ĐH. Hải dương Tokyo – Nhật Bản.
 • Ngày 26/9/2015: KSP giao lưu với ĐH Sư phạm Hyogo - Nhật Bản.
 • 18g00 ngày 26/9/215: Công đoàn Trường tổ chức Trung thu cho các cháu, tại Hội trường lớn.
 • Ngày 27/9-08/10/2015: Khoa MT&TNTN làm việc với chuyên gia JIRCAS.
 • Ngày 27-30/9/2015: BGH (Bà Hiền) và đoàn CCVC Trường dự Hội thảo tại Campuchia.
 • Ngày 27-30/9/2015: BGH (Ô. Toàn, Ô. Dũng), PHTQT tham dự Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam - Nhật Bản tại Đại học Đà Nẵng.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker