Giới thiệu Đoàn khoa CNTT&TT

Đoàn khoa CNTT & TT là một tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Đại học Cần Thơ. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban chủ nhiệm Khoa CNTT&TT và Đoàn Trường.

Đoàn khoa nhiệm kỳ 2019-2022 gồm 15 đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn khoa (trong đó có 05 đồng chí trong Ban thường vụ) phụ trách các mảng chuyên môn và quản lý các Đoàn thể trực thuộc. Cơ cấu tổ chức của Đoàn khoa CNTT&TT như sau

Xem danh sách nhân sự BCH Đoàn khoa và vai trò nhiệm vụ công tác Đoàn tại http://www.cit.ctu.edu.vn/doankhoa/en/gioi-thieu/ban-chap-hanh.html

Nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn khoa là quản lý các Chi đoàn, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc thuộc Khoa CNTT & TT trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Nhiệm vụ của Đoàn viên - Thanh niên trong môi trường Đại học là học tập và rèn luyện.

Quá trình học tập của Đoàn viên - Thanh niên sẽ gắn kết với hoạt động học thuật thông qua CLB Tin học - nhằm giúp sinh viên học hỏi những kinh nghiệm bổ ích cho quá trình tích lũy kiến thức của mình, thông qua CLB Tiếng Anh - nhằm giúp sinh viên làm quen với môi trường giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành.

Quá trình rèn luyện của Đoàn viên - Thanh niên sẽ gắn kết với các hoạt động của Đội/Nhóm như: Đội Olympic Tin học, Đội Văn nghệ, Đội Thể thao, Đội Thanh niên tình nguyện,…

Hiện tại, bên cạnh các CLB/Đội/Nhóm nêu trên, Đoàn Khoa CNTT&TT đang tổ chức quản lý 1 Chi đoàn cán bộ và hơn 50 Chi đoàn sinh viên (từ 6 ngành đào tạo, 1 chương trình đào tạo Chất lượng cao được phân chia theo các lớp quản lý ngành và theo khóa học).

Với phương châm xây dựng, đẩy mạnh phong trào thanh niên trong khoa trong lĩnh vực học tập và rèn luyện kỹ năng, nhằm góp phần đạt mục tiêu “Tuổi trẻ Khoa CNTT & TT không ngừng Học tập - rèn luyện – quyết tâm – phấn đấu xây dựng tương lai”


Đoàn Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Trường Đại Học Cần Thơ

Powered by Warp Theme Framework
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.