Đoàn khoa nhiệm kỳ 2016-2018 gồm 19 đồng chí trong Ban chấp hành đoàn khoa (trong đó có 05 đông chí trong Ban thường vụ) như sau:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Email

Phụ trách

1

Trần Minh Tân

Bí thư Đoàn khoa

0982 88 90 90

tmtan@ctu.edu.vn

Phụ trách chung

2

Võ Thị Cẩm Ngân

Phó Bí thư Đoàn khoa

01663318823

nganb1310535@student.ctu.edu.vn

Công tác Đoàn vụ, Đoàn phí, Chuyển sinh hoạt Đoàn

3

Lê Văn Quan

Phó Bí thư Đoàn khoa

0983 969 444

lvquan@ctu.edu.vn

Học thuật - NCKH 
CLB Tin học

4

Phạm Nguyễn Hải Âu

UV BTV Đoàn khoa

0989108862

aub1304528@student.ctu.edu.vn

Học thuật - NCKH
Khen thưởng

5

Nguyễn Việt Thảo Nguyên

UV BTV Đoàn khoa

01278 280296

nguyenb1400833@student.ctu.edu.vn

Phong trào thanh niên

6

Trần Thị Huyền Trân

UV BCH Đoàn khoa

0978 127 538

tranb1400860@student.ctu.edu.vn

Công tác Đoàn vụ
Văn thư 

7

Nguyễn Tùng Minh Khá

UV BCH Đoàn khoa

01266824824

khab1304975@student.ctu.edu.vn

Học thuật
Truyền thông

8

Nguyễn Anh Vũ

UV BCH Đoàn khoa

01694952581

vub1401019@student.ctu.edu.vn

Tổ chức và phát triển Đoàn - Đảng, Đội TNTN

9

Nguyễn Ngọc Mỹ

UV BCH Đoàn khoa

0976727098

nnmy@cit.ctu.edu.vn

Học thuật - NCKH
CLB Tiếng Anh CNTT

10

Phạm Quốc Toàn

UV BCH Đoàn khoa

01634208794

toanb1505913@student.ctu.edu.vn

Đền ơn đáp nghĩa

11

Phạm Quốc Khải

UV BCH Đoàn khoa

01224599996

khaib1401149@student.ctu.edu.vn

Thể thao
Phong trào thanh niên

12

Lê Nguyên Thức

UV BCH Đoàn khoa

01678911202

thucb1400731@student.ctu.edu.vn

Học thuật, Truyền thông
CLB Tin học

13

Nguyễn Khắc Huy

UV BCH Đoàn khoa

01226817675

huyb1411327@student.ctu.edu.vn

Phong trào thanh niên

14

Huỳnh Công Linh

UV BCH Đoàn khoa

0972420862

linhb1304679@student.ctu.edu.vn

Tổ chức, phát triển Đoàn - Đảng

15

Hoàng Ngọc Mẫn

UV BCH Đoàn khoa

0919444551

manb1507381@student.ctu.edu.vn

Văn nghệ - Thể thao

16

Lương Gia Phúc

UV BCH Đoàn khoa

0939837430

phucb1507291@student.ctu.edu.vn

Phong trào thanh niên

17

Bùi Minh Trí

UV BCH Đoàn khoa

0969058251

trib1400605@student.ctu.edu.vn

Văn nghệ - Thể thao, Phong trào thanh niên

18

Đoàn Thị Huyền Trân

UV BCH Đoàn khoa

0122 579 5808

tranb1509663@student.ctu.edu.vn

Công tác Đoàn vụ, Đoàn phí, Văn thư

19

Nguyễn Gia Hưng

UV BCH Đoàn khoa

0981948479

hungb1507368@student.ctu.edu.vn

 Phong trào thanh niên

 

 

Đoàn Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Trường Đại Học Cần Thơ

Powered by Warp Theme Framework
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.