Liên hệ các Đoàn thể

Danh bạ liên hệ đại diện các CLB/Đội/Nhóm (các Đoàn thể) trực thuộc Đoàn Khoa CNTT&TT

Liên hệ Ban Chủ nhiệm CLB Tin học

STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Phụ trách
1 Lê Văn Quan Chủ nhiệm 0983 969 444 lvquan@ctu.edu.vn Phụ trách chung
2 Lê Nguyên Thức Phó Chủ nhiệm 01678 911 202 thucb1400731@student.ctu.edu.vn Phụ trách chung
3 Trần Thị Vàng Y UV BCN 0989 641 692 yb1609621@student.ctu.edu.vn Tổ chức sự kiện
4 Trần Hoàng Thảo Nguyên UV BCN 0963 143 527 nguyenb1509938@student.ctu.edu.vn Hợp tác quốc tế

Liên hệ Ban Chỉ huy Đội TNTN

STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Phụ trách
1 Phạm Hoàng Tuân Đội trưởng 01696 517 521 tuanb1505810@student.ctu.edu.vn Phụ trách chung
2 Nguyễn Thảo Nguyên Đội phó 0962 823 772 nguyenb1505895@student.ctu.edu.vn Công tác thu chi quỹ
3 Huỳnh Duy Linh Đội phó 01267 988 467 linhb1505782@student.ctu.edu.vn Công tác phong trào
4 Lê Phúc Thuần UV BCH 01636 579 033 thuanb1505803@student.ctu.edu.vn Công tác trực khoa
5 Phan Quốc Huy UV BCH 01207 992 695 huyb1606800@student.ctu.edu.vn Công tác văn thư
6 Phạm Hiếu Đạt UV BCH 0903 591 463 datb1606879@student.ctu.edu.vn Công tác phong trào
7 Nguyễn Thanh Thái UV BCH 0976 989 318 thaib1609843@student.ctu.edu.vn Công tác truyền thông

Liên hệ Ban Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh

STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Phụ trách
1 Trần Văn Ngoãn Chủ nhiệm 01633 828 966 ngoanb1607007@student.ctu.edu.vn Phụ trách chung
2 Trần Minh Khôi Phó Chủ nhiệm 01214 353 145 khoib1609776@student.ctu.edu.vn Biên tập
3 Võ Hoàng Gia Phó Chủ nhiệm 01224 018 740 giab1401135@student.ctu.edu.vn Nhân sự 
4 Nguyễn Bảo Ngọc UV BCN 0983 241 740 ngocb1609833@student.ctu.edu.vn Truyền thông
5 Nguyễn Thị Huyễn Nhi UV BCN 01299 998 639 nhib1606827@student.ctu.edu.vn Phong trào 

Liên hệ tham gia Đội Văn nghệ

STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Phụ trách
1 Trần Minh Tân Bí thư Đoàn khoa 0982 88 90 90 tmtan@ctu.edu.vn  Quản lý chung
2 Hoàng Ngọc Mẫn UV BCH Đoàn Khoa 0919 444 551 manb1507381@student.ctu.edu.vn  Thường trực Đội Văn nghệ
3 Bùi Minh Trí UV BCH Đoàn Khoa 0969058 251 giab1401135@student.ctu.edu.vn  UV BCH phụ trách Văn - Thể

Liên hệ tham gia Đội Olympic Tin học
Mọi chi tiết liên hệ Thầy Phạm Nguyên Khang: pnkhang@cit.ctu.edu.vn

Đoàn Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Trường Đại Học Cần Thơ

Powered by Warp Theme Framework
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.