Trường Đại học Cần Thơ

Giới thiệu

Tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ là nơi đào tạo chính yếu nguồn nhân lực Công nghệ Thông tin cho cả vùng. Trường Đại học Cần Thơ có khoảng 600 sinh viên ngành Công nghệ Thông tin tốt nghiệp hằng năm. Phần lớn sinh viên tốt nghiệp làm việc tại các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh. Những sinh viên này đã và đang đóng góp cho sự phát triển Công nghệ Thông tin ở đồng bằng sông Cửu Long cũng như khu vực phía Nam.

Công nghệ Thông tin không ngừng phát triển trong thời gian gần đây. Sự phát triển của Công nghệ Thông tin cũng đặt ra cho các trường đại học đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ Thông tin – trong đó có Đại học Cần Thơ - về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin. Nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển Công nghệ Thông tin của các tổ chức cá nhân trong và ngoài khu vực là lý do và cũng là động lực để Đại học Cần Thơ xây dựng Chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ Thông tin.

Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ Thông tin được thiết kế dựa trên các chương trình đào tạo của các nước tiên tiến. Tham gia học tập chương trình chất lượng cao, sinh viên sẽ được đào tạo trong một môi trường học tập, thực hành và nghiên cứu với những điều kiện tốt nhất, được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước có nhiều kinh nghiệm, có cơ hội được học tập ở nước ngoài.

Những yếu tố đảm bảo chất lượng cao của chương trình

Đội ngũ giảng viên

 • Tham gia giảng dạy trực tiếp là các Giáo sư, Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ và Thạc sĩ được đào tạo bài bản ở các nước tiên tiến, có bề dày kinh nghiệm giảng dạy và thành tích nghiên cứu khoa học cao.
 • Có sự tham gia giảng dạy của các Giáo sư đến từ các Trường Đại học có chất lượng cao ở nước ngoài.
 • Các lớp Chất lượng cao đều có đội ngũ trợ giảng và cố vấn học tập riêng. Đôị ngũ này trực tiếp hỗ trợ sinh viên trong suốt khoá học.

Chương trình đào tạo

 • Được thiết kế dựa trên các chương trình đào tạo của các nước tiên tiến.
 • Được vận hành dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường với các doanh nghiệp CNTT đối tác trong và ngoài nước.
 • Hơn 60% các môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh.
 • Sinh viên được đào tạo tăng cường tiếng Anh trong quá trình học.

Môi trường học tập

 • Môi trường học tập văn minh, hiện đại, hệ thống cơ sở vật chất và phòng thí nghiệm tiên tiến (máy lạnh, Laptop, Projector, Internet, Wifi, hệ thống âm thanh, phòng tự học, thư viện hiện đại).
 • Sĩ số lớp nhỏ (~ 40 sv/ lớp).
 • Sinh viên được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập với sinh viên nước ngoài.
 • Sinh viên được ưu tiên giới thiệu các doanh nghiệp thực tập và làm việc sau khi tốt nghiệp.

Cơ hội việc làm

 • Có lợi thế trong tuyển dụng tại các doanh nghiệp/tập đoàn đối tác với Nhà trường, như: VNPT, FPT, TMA, KMS, Viettel-ICT, Cyber Global Soft, Havey Nash, ​Digi-Texx, ...
 • Với thế mạnh về ngoại ngữ và chuyên môn, sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực để học lên các bậc cao hơn như thạc sĩ/tiến sĩ tại các trường đại học tiên tiến trong và ngoài nước; có lợi thế để làm việc ở nước ngoài.
 • Có thể đảm nhiệm nhiều công việc trong lĩnh vực chuyên ngành, làm việc cho các cơ quan chính phủ, viện nghiên cứu, trường đại học.