Đăng Nhập

     Học phí: 2.500.000đ/01 học kỳ, học 03 học kỳ.(Giảm 10% cho sinh viên)

     Xem thêm thông tin:

  Học buổi tối 2 4 6
  Từ 18h đến 21h, phòng số 18 - Khoa CNTT&TT - Trường Đại học Cần Thơ
  


@CIT 2014