Đăng Nhập
    
     Học phí áp dụng cho các lớp khai giảng từ 08/06/2020 trở về sau (sinh viên không cần đóng thêm lệ phí thi chứng nhận và chứng chỉ)

 

Lớp

Lệ phí

Lệ phí cho sinh viên

Học và thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu CB)

1.440.000đ

1.350.000đ

Ôn và thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu Ôn CB)

1.140.000đ

1.080.000đ

Học và thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao, (ký hiệu NC)

1.830.000đ

1.710.000đ


Miễn giảm: cho tất cả đối tượng là sinh viên, học sinh các Trường

Địa điểm học: Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Đào tạo Chứng chỉ Tin học - Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ. Khu 2 đường 3/2, phường Xuân Khánh, Quận Kinh Kiều, Tp. Cần Thơ. Điện thoại: 0292 3 735 898 


@CIT 2014