Đăng Nhập




hocphi
































Ghi chú: -   Mức học phí của các lớp chưa bao gồm lệ phí thi chứng chỉ QG theo chuẩn CNTT.

-       Học phí bao gồm lệ phí thi và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học Ứng dụng CNTT, giấy chứng nhận có giá trị miễn môn Tin học căn bản và TT. Tin học căn bản.



@CIT 2014