Đăng Nhập
LỆ PHÍ THI
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Theo thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT)

 

Chứng chỉ dự thi

Ngày dự kiến thi

Lệ phí

Miễn giảm HSSV

Ghi chú

Ứng dụng CNTT cơ bản

08/01/2017

600.000 đ

20%

Chứng chỉ theo chuẩn quốc gia

Ứng dụng CNTT nâng cao

700.000 đ

20%

Chứng chỉ theo chuẩn quốc gia

 


@CIT 2014