Đăng Nhập
LỆ PHÍ THI
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Theo thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT)

 

  Lệ phí: đối với thí sinh tự do là 600.000đ cho CC UD CNTT cơ bản, 700.000đ cho CC UD CNTT nâng cao. 

  Nếu học viên ghi danh học hoặc ôn tập và thi các lớp khai giảng từ ngày 08/06/2020 tại Trrung tâm thì không cần đóng thêm lệ phí thi. 


@CIT 2014