Đăng Nhập
Trung tâm Điện tử và Tin học - Trường Đại học Cần Thơ xin thông báo về việc tổ chức giảng dạy, thi và cấp Chứng chỉ Tin học Ứng dụng trình độ A, B như sau:

1.      Các lớp đang chiêu sinh giảng dạy được tổ chức giảng dạy, thi và cấp Chứng chỉ Tin học Ứng dụng A, B, C theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/07/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự kiến các lớp sẽ thi vào hai đợt cuối tháng 8/2016 và cuối tháng 9/2016.

2.      Bắt đầu từ ngày 29/8/2016, Trung tâm Điện tử và Tin học – Trường Đại học Cần Thơ sẽ tổ chức đào tạo, thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông.

3.      Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo, tổ chức thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin sẽ được đăng tại http://www.cit.ctu.edu.vn

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

- Văn phòng đào tạo chứng chỉ Tin học Ứng dụng – Khoa CNTT&TT – Khu II (Khu Hiệu Bộ cũ) – Đường 3/2 – Phường Xuân Khánh – Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.

- Điện thoại: 0292.3 735 898          


Xem qui định chức năng, nhiệm vụ của TT ĐT & TH (bổ sung)


@CIT 2014