Đăng Nhập


LỚP

NGÀY KHAI GIẢNG

PHÒNG

BUỔI HỌC

NC17

23/06/2020

P02

Tối 3.5.7.Cn

ÔN CB166

22/06/2020

P09

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB165

16/06/2020

P08

Tối 3.5.7.Cn

CB 134

15/06/2020

P01

Tối 2.4.6.Ccn

CB 133

09/06/2020

P03

Tối 3.5.7.Cn

ÔN CB164

08/06/2020

P14

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB155

02/06/2020

P10

Tối 3.5.7.Cn

ÔN CB163

01/06/2020

P04

Tối 2.4.6.Ccn

CB 132

01/06/2020

P13

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB162

26/05/2020

P09

Tối 3.5.7.Cn

CB 130

26/05/2020

P11

Tối 3.5.7.Cn

CB 129

25/05/2020

P07

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB161

25/05/2020

P10

Tối 2.4.6.Ccn

CB 131

25/05/2020

P12

Tối 2.4.6.CcnGhi chú: các lớp khai giảng học tập trung Khoa CNTT&TT.

  

Lớp

Lệ phí

Lệ phí cho sinh viên

Học và thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu CB)

1.440.000đ

1.350.000đ

Ôn và thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu Ôn CB)

1.140.000đ

1.080.000đ

Học và thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao, (ký hiệu NC)

1.830.000đ

1.710.000đ


Học phí áp dụng cho các lớp khai giảng từ 08/06/2020 trở về sau.

Miễn giảm: cho tất cả đối tượng là sinh viên, học sinh các Trường

TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

  • Ngày thi: Sáng Chủ Nhật, ngày 28/06/2020
  • Hạn đăng ký: 17/06/2020 (hoặc đủ số lượng 420 thí sinh đăng ký)
  • Địa chỉ đăng: Khoa CNTT&TT – ĐHCT - Khu II – Đường 3/2 – Tp Cần Thơ.
  • Mang theo 02 ảnh 4x6 và 02 ành 3x4 
  • Photo giấy CMND khi đến đăng ký + Photo công chứng - chứng chỉ UD CNTT cơ bản (nếu đăng ký thi nâng cao)
  • Lệ phí: đối với thí sinh tự do là 600.000đ cho CC UD CNTT cơ bản, 700.000đ cho CC UD CNTT nâng cao. Nếu học viên ghi danh học hoặc ôn tập và thi các lớp khai giảng từ ngày 08/06/2020 tại Trrung tâm thì không cần đóng thêm lệ phí thi.

  


@CIT 2014