Đăng Nhập

LỚP

NGÀY KHAI GIẢNG

PHÒNG

BUỔI HỌC

Quản trị mạng CCNA

17/04/2019

P18

Tối 2,4,6

Xem chi tiết

NC1

09/04/2019

P07

Tối 3.5.7.Cn

Ôn CB108

08/04/2019

P09

Tối 2.4.6.Ccn

Ôn CB107

26/03/2019

P08

Tối 3.5.7.Cn

CB83

26/03/2019

P09

Tối 3.5.7.Cn

CB85

18/03/2019

P02

Tối 2.4.6.Ccn
Học phí

Lớp

Miễn giảm

Học phí

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu CB)

20%

900.000 đ

Ôn chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu Ôn CB)

10%

600.000 đ

Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao, (ký hiệu NC)

20%

1.200.000 đ

 

Ghi danh:

Văn phòng đào tạo chứng chỉ - Khu II – Khoa CNTT&TT (Khu Hiệu Bộ cũ) – Trường Đại học Cần Thơ

ĐT: (84) 0292.3735 898

Ghi chú:  

Học phí chưa bao gồm lệ phí thi chứng chỉ QG theo Chuẩn CNTT.

     -  Học phí bao gồm lệ phí thi và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học Ứng dụng CNTT. Giấy chứng nhận có giá trị miễn môn Tin học căn bản và TT. Tin học căn bản theo quy định của Trường ĐHCT.

       - Có chế độ miễn giảm dành cho học sinh, sinh viên (Khi ghi danh nhớ mang theo thẻ học sinh, sinh viên)
       - Có chế độ miễn giảm dành cho CBVC trường ĐHCT

 

 @CIT 2014