Đăng Nhập


LỚP

NGÀY KHAI GIẢNG

PHÒNG

BUỔI HỌC

ÔN CB202

03/11/2020

P04

Tối 3.5.7.Cn

CB 165

03/11/2020

P08

Tối 3.5.7.Cn

ÔN CB 201

02/11/2020

P08

Tối 2.4.6.Ccn

CB 164

02/11/2020

P02

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB200

20/10/2020

P03

Tối 3.5.7.Cn

CB 162

20/10/2020

P06

Tối 3.5.7.Cn

ÔN CB199

19/10/2020

P06

Tối 2.4.6.Ccn

NC22

19/10/2020

P01

Tối 2.4.6.Ccn

CB 163

19/10/2020

P09

Tối 2.4.6.Ccn
Học phí áp dụng cho các lớp khai giảng từ 08/06/2020 trở về sau (bao gồm lệ phí thi)

Lớp

Lệ phí

Lệ phí cho sinh viên

Học và thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu CB)

1.440.000đ

1.350.000đ

Ôn và thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu Ôn CB)

1.140.000đ

1.080.000đ

Học và thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao, (ký hiệu NC)

1.830.000đ

1.710.000đ

 

Xem thông tin thi chứng chỉ tại đây
@CIT 2014