Đăng Nhập

LỚP

NGÀY KHAI GIẢNG

PHÒNG

BUỔI HỌC

CB 96

10/06/2019

P06

Sáng 2,3,4,5,6

TN 01
Lớp Tin học dành cho thiếu nhi

10/06/2019

P08

Sáng 2,4,6

ÔN CB119

10/06/2019

P09

Sáng 2,3,4,5,6

ÔN CB121

11/06/2019

P07

Tối 3.5.7.Cn

CB94

04/06/2019

P09

Tối 3.5.7.Cn

CB98

04/06/2019

P10

Tối 3.5.7.Cn

ÔN CB118

04/06/2019

P11

Tối 3.5.7.Cn

ÔN CB117

03/06/2019

P01

Tối 2.4.6.Ccn

CB 95

03/06/2019

P02

Tối 2.4.6.Ccn

CB 97

03/06/2019

P06

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB120

03/06/2019

P23

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB115

28/05/2019

P06

Tối 3.5.7.Cn

CB93

27/05/2019

P09

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB116

27/05/2019

P11

Tối 2.4.6.Ccn


    

Lớp

Miễn giảm

Học phí

Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu CB)

20%

900.000đ

Ôn thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu Ôn CB)

10%

600.000đ

Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao, (ký hiệu NC)

20%

1.200.000đ


Học phí CHƯA bao gồm lệ phí thi chứng chỉ QG về Ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao.

TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT QUỐC GIA

  • Ngày thi: Sáng Chủ Nhật, ngày 02/06/2019
  • Hạn đăng ký: 28/05/2019
  • Lệ phí dự thi: 600.000 đ (Giảm 20% cho HSSV – CB của Trường ĐHCT)
  • Địa chỉ đăng ký dự thi: Khoa CNTT&TT – ĐHCT - Khu II – Đường 3/2 – Tp Cần Thơ.

  


@CIT 2014