Đăng Nhập

LỚP

NGÀY KHAI GIẢNG

PHÒNG

BUỔI HỌC

ÔN CB255

28/03/2020

P10

S7, C7, S_CN, C_CC

CB 125

24/03/2020

P06

Tối 3.5.7.Cn

NC15

23/03/2020

P02

Tối 2.4.6.Ccn

CB 124

16/03/2020

P08

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB153

03/03/2020

P08

Tối 3.5.7.Cn

ÔN CB154

02/03/2020

P07

Tối 2.4.6.Ccn
Lớp

Miễn giảm

Học phí

Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu CB)

20%

900.000đ

Ôn thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu Ôn CB)

10%

600.000đ

Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao, (ký hiệu NC)

20%

1.200.000đ


Học phí CHƯA bao gồm lệ phí thi chứng chỉ QG về Ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao.

TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

  • Ngày thi: Sáng Chủ Nhật, ngày 22/03/2020
  • Hạn đăng ký: 12/03/2020 (hoặc đủ số lượng 420 thí sinh đăng ký)
  • Lệ phí dự thi: 600.000 đ (Giảm 20% cho HSSV – CB của Trường ĐHCT)
  • Địa chỉ đăng ký dự thi: Khoa CNTT&TT – ĐHCT - Khu II – Đường 3/2 – Tp Cần Thơ.
  • Mang theo 01 ảnh 4x6 và 02 ành 3x4 
  • Photo giấy CMND khi đến đăng ký + Photo chứng chỉ UD CNTT cơ bản (nếu đăng ký thi nâng cao)

  


@CIT 2014