Đăng Nhập

LỚP

NGÀY KHAI GIẢNG

PHÒNG

BUỔI HỌC

NC28

27/07/2021

P10

Tối 3.5.7.Cn

CB220

06/07/2021

P05

Tối 3.5.7.Cn

CB219

28/06/2021

P17

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB247

29/06/2021

P14

Tối 3.5.7.Cn

ÔN CB245

29/06/2021

P04

Tối 3.5.7.Cn

CB218

29/06/2021

P15

Tối 3.5.7.Cn

CB217

29/06/2021

P16

Tối 3.5.7.Cn

CB216

29/06/2021

P12

Tối 3.5.7.Cn

CB213

29/06/2021

P13

Tối 3.5.7.Cn

ÔN CB248

28/06/2021

P14

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB246

28/06/2021

P13

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB244

28/06/2021

P04

Tối 2.4.6.Ccn

CB215

28/06/2021

P15

Tối 2.4.6.Ccn

CB214

28/06/2021

P16

Tối 2.4.6.Ccn

CB212

28/06/2021

P12

Tối 2.4.6.CcnHọc phí áp dụng cho các lớp khai giảng từ 08/06/2020 trở về sau (bao gồm lệ phí thi)

Lớp

Lệ phí

Lệ phí cho sinh viên

Học và thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu CB)

1.440.000đ

1.350.000đ

Ôn và thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu Ôn CB)

1.140.000đ

1.080.000đ

Học và thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao, (ký hiệu NC)

1.830.000đ

1.710.000đ

 

Xem thông tin thi chứng chỉ tại đây
@CIT 2014