Đăng Nhập


LỚP

NGÀY KHAI GIẢNG

PHÒNG

BUỔI HỌC

ÔN CB215

23/02/2021

P04

Tối 3.5.7.Cn

CB175

26/01/2021

P01

Tối 3.5.7.Cn

ÔN CB214

25/01/2021

P06

Tối 2.4.6.Ccn

CCNA

25/01/2021

P18

Tối 2.4.6

CB176

25/01/2021

P05

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB213

19/01/2021

P05

Tối 3.5.7.Cn

ÔN CB211

19/01/2021

P06

Tối 3.5.7.Cn

CB173

19/01/2021

P09

Tối 3.5.7.Cn

ÔN CB212

18/01/2021

P04

Tối 2.4.6.Ccn

CB174

18/01/2021

P01

Tối 2.4.6.CcnHọc phí áp dụng cho các lớp khai giảng từ 08/06/2020 trở về sau (bao gồm lệ phí thi)

Lớp

Lệ phí

Lệ phí cho sinh viên

Học và thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu CB)

1.440.000đ

1.350.000đ

Ôn và thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu Ôn CB)

1.140.000đ

1.080.000đ

Học và thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao, (ký hiệu NC)

1.830.000đ

1.710.000đ

 

Xem thông tin thi chứng chỉ tại đây
@CIT 2014