Đăng Nhập


LỚP

NGÀY KHAI GIẢNG

PHÒNG

BUỔI HỌC

NC21

25/08/2020

P02

Tối 3.5.7.Cn

ÔN CB185

11/08/2020

P13

Tối 3.5.7.Cn

CB 149

11/08/2020

P16

Tối 3.5.7.Cn

ÔN CB184

10/08/2020

P21

Tối 2.4.6.Ccn

CB 150

10/08/2020

P19

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB182

04/08/2020

P03

Tối 3.5.7.Cn

ÔN CB183

03/08/2020

P22

Tối 2.4.6.Ccn

CB 148

03/08/2020

P04

Tối 2.4.6.CcnHọc phí áp dụng cho các lớp khai giảng từ 08/06/2020 trở về sau (bao gồm lệ phí thi)

Lớp

Lệ phí

Lệ phí cho sinh viên

Học và thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu CB)

1.440.000đ

1.350.000đ

Ôn và thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu Ôn CB)

1.140.000đ

1.080.000đ

Học và thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao, (ký hiệu NC)

1.830.000đ

1.710.000đ

 

Xem thông tin thi chứng chỉ tại đây
@CIT 2014