Đăng Nhập

 

LỚP

NGÀY KHAI GIẢNG

PHÒNG

BUỔI HỌC

T: 18g00-21g00
C: 14g00-17g00

CB82

26/11/2018

P09

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB100

26/11/2018

P05

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB87

13/11/2018

P04

Tối 3.5.7.Cn

CB71

27/11/2018

P08

Tối 3.5.7.Cn

CB84

17/12/2018

P04

Tối 2.4.6.Ccn

CB86

10/12/2018

P01

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB102

12/12/2018

P03

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB104

10/12/2018

P07

Tối 2.4.6.Ccn

NC18

26/11/2018

P02

Tối 2.4.6.Ccn

ÔN CB89

11/12/2018

P01

Tối 3.5.7.Cn

ÔN CB91

15/12/2018

P03

Tối 3.5.7.Cn

CB73

11/12/2018

P09

Tối 3.5.7.Cn

CB75

11/12/2018

P10

Tối 3.5.7.Cn


Học phí

Lớp

Miễn giảm

Học phí

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu CB)

20%

900.000 đ

Ôn chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu Ôn CB)

10%

600.000 đ

Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao, (ký hiệu NC)

20%

1.200.000 đ

 

Ghi danh:

Văn phòng đào tạo chứng chỉ - Khu II – Khoa CNTT&TT (Khu Hiệu Bộ cũ) – Trường Đại học Cần Thơ

ĐT: (84) 0292.3735 898

Ghi chú:  

Học phí chưa bao gồm lệ phí thi chứng chỉ QG theo Chuẩn CNTT.

     -  Học phí bao gồm lệ phí thi và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học Ứng dụng CNTT. Giấy chứng nhận có giá trị miễn môn Tin học căn bản và TT. Tin học căn bản theo quy định của Trường ĐHCT.

       - Có chế độ miễn giảm dành cho học sinh, sinh viên (Khi ghi danh nhớ mang theo thẻ học sinh, sinh viên)
       - Có chế độ miễn giảm dành cho CBVC trường ĐHCT

 

 @CIT 2014