Đăng Nhập

  

LỚP

NGÀY KHAI GIẢNG

PHÒNG

BUỔI HỌC

NC34

13/02/2023

102

Tối 2,4,6, chiều cn

CB334

07/02/2023

102

Tối 3,5,7, tối cn

ÔN CB346

06/02/2023

105

Tối 2,4,6, chiều cn

CB332

31/01/2023

101

Tối 3,5,7, tối cn

ÔN CB345

31/01/2023

107

Tối 3,5,7, tối cn

CB333

30/01/2023

101

Tối 2,4,6, chiều cn

ÔN CB344

30/01/2023

103

Tối 2,4,6, chiều cn

Giờ học: tối từ 18h-21h; chiều từ 14h-17h, học tại Trường CNTT&TT – Đại học Cần Thơ


Học viên có thể ghi danh tại Trung tâm (Khoa CNTT&TT) hoặc ghi danh online tại đây

Học phí (bao gồm lệ phí thi)

Lớp

Lệ phí

Lệ phí cho sinh viên

Học và thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu CB)

1.440.000đ

1.350.000đ

Ôn và thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, (ký hiệu Ôn CB)

1.140.000đ

1.080.000đ

Học và thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao, (ký hiệu NC)

1.830.000đ

1.710.000đ

 


Xem thông tin thi chứng chỉ tại đây

@CIT 2014