Đăng Nhập

TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT QUỐC GIA


-          Ngày thi: Sáng Chủ Nhật, ngày 08/09/2019

-          Hạn đăng ký: 03/09/2019

-          Lệ phí dự thi: 600.000 đ (Giảm 20% cho HSSV – CB của Trường ĐHCT)

-          Địa chỉ đăng ký dự thi: Khoa CNTT&TT – ĐHCT - Khu II – Đường 3/2 – Tp Cần Thơ.
@CIT 2014