Đăng Nhập

TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT QUỐC GIA


-          Ngày thi: Sáng Chủ Nhật, ngày 03/11/2019

-          Hạn đăng ký: 24/10/2019

-          Lệ phí dự thi: 600.000 đ (Giảm 20% cho HSSV – CB của Trường ĐHCT) + chuẩn bị 02 ảnh 4x6 và 01 ảnh 3x4

-          Địa chỉ đăng ký dự thi: Khoa CNTT&TT – ĐHCT - Khu II – Đường 3/2 – Tp Cần Thơ.

@CIT 2014