Đăng Nhập

TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT QUỐC GIA


-          Ngày thi: Chủ Nhật, ngày 27/12/2020

-          Hạn đăng ký:  16/12/2020 

-          Chuẩn bị 02 ảnh 4x6 và 02 ảnh 3x4 + giấy CMND photo + Photo công chứng CC UD CNTT cơ bản (nếu thi CC UDCNTT nâng cao).

-          Lệ phí: đối với thí sinh tự do là 600.000đ cho CC UD CNTT cơ bản, 700.000đ cho CC UD CNTT nâng cao. 

-          Địa chỉ đăng ký dự thi: Khoa CNTT&TT – ĐHCT - Khu II – Đường 3/2 – Tp Cần Thơ.

@CIT 2014