Đăng NhậpTHÔNG TIN LIÊN HỆ

Trung Tâm Điện Tử & Tin Học - Bộ phận Đào tạo


Văn phòng đào tạo chứng chỉ - Khu II – Trường CNTT&TT (Khu Hiệu Bộ cũ) – ĐHCT

ĐT: (84) 0292.3735 898

  Giám đốc Trung tâm

  • Thầy Trần Minh Tân
  • Email: tmtan@ctu.edu.vn
  • Điện thoại: 0982 88 90 90
  Phó Giám đốc Trung tâm

  • Thầy Phan Huy Cường
  • Email: phcuong@cit.ctu.edu.vn
  Chuyên viên văn phòng Trung tâm

  • Cô Lê Ngọc Giàu, email: lngiau@cit.ctu.edu.vn
  • Cô Võ Thị Út, email: vtut@cit.ctu.edu.vn
  • Cô Phan Thị Yến Nhi, email: ptynhi@cit.ctu.edu.vn 


@CIT 2014